Tag Archives: Implementasi Kurikulum Merdeka

News Image

Dosen Teknokrat, Achmad Yudi Terangkan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sarasehan Merdeka Belajar 2023

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Setiap perkembangan zaman selalu diiringi dengan perubahan dalam sistem pendidikan guna memenuhi tuntutan zaman yang semakin kompleks. Tahun 2023...